Прилагоден машина за сечење барабан за решавање на проблемот со истекување на вода од тунел