Начин на зацврстување на почвата на самото место наместо замена на почвата