Копање на купови од челични цевки од страна на Оже