Солен ископ на ров со алкално земјиште со тапан машина