Контејнер Movablehouse Изградба од страна на спирален куп